Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 9 decembrie – 15 decembrie 2011

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 9 decembrie – 15 decembrie 2011

 1.  DEMITRESCU, POMPEIUS.  Războiul chino-japonez. Studiu critic  / P. Demitrescu. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice, 1939. – 224 p.
 2. AVDIEV, V.I.  Istoria orientului antic / V. I. Avdiev ; trad. din rus. de A. Moşanu.. – Chişinău , 1962. – 787 p.
 3. DANIEL, C. Civilizaţia asiro babiloniană / C. Daniel. – Bucureşti : Sport-Turism, 1981. – 404 p.
 4. Богдеску, Илья. Иллюстрация, каллиграфия, станковая графика, рисунок, монументальное исскуство. – М.,87.

Reclame

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 2 decembrie – 8 decembrie 2011

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 2 decembrie – 8 decembrie 2011

 1. Călin, Marin. Teoria educaţiei : Fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunii educative / Marin Călin. – Bucureşti : ALL, 1996. – 140 p.
 2. Minulescu, Ion. Nu sunt ce par a fi : Versuri / Ion Minulescu. – Chişinău : Litera, 1997. – 312 p.
 3. Spataru, Gheorghe. În lumea teatrului popular : (Schiţe) / Gheorghe Spataru. – Chişinău : Literatura artistică, 1984. – 84 p.
 4. DAVID, MARTINE. Aux sources des chanson populaires / Martine David, Anne-Marie Delrieu. –Paris :Berlin, 203. – 320 p.

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 25 noiembrie – 1 decembrie 2011

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 25 noiembrie – 1 decembrie 2011

 

 1. ARENS, ALVIN  A. Audit. O abordare integrată / Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, Randal J. ; trad. de Rodica Leviţchi ; red. st. Dorin Drăguţanu. – Chişinău : ARC, 2003. – 950 p.
 2. Cartea neagră a patrimoniului cultural al municipiului / coord. vol. : Ion Ştefăniţă ; col. de red. : Cezar Arama, Ecaterina Creţu, Aliona Cherdivară. – Chişinău : Continental Grup, 2010. – 176 p.
 3. Istoria Republicii Moldova : Din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre / Col. de aut. : V.E. Andruşceac, P.P. Bârnea, P.A. Boico [et al.] . – Chişinău : Elan Poligraf, 2004. – 240 p.
 4. MOCANU, MARIA. Colinde din Sudul Basarabiei / Maria Mocanu. – Chişinău, 2007. – 183 p.

 

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 21 noiembrie – 24 noiembrie 2011

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 21 noiembrie – 24 noiembrie 2011

 1. Mucchielli, Alex. Arta de a influenţa: Analiza tehnicilor de manipulare /  Alex Mucchielli. – Iaşi, 2002.
 2. Grecu, M. Trupele ruse în Republica Moldova : (Culegere de documente şi materiale) .– Chişinău, 2004.
 3. Petrescu-Dîmboviţa, Mircea. Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.
 4. Chişinău = Chisinau / Aut. text:  Anatol Eremia;  Ed.:  Anatol Vidraşcu;  Aut.imagine:  Petru Cazacu et al.;  Trad.:  Alexei Dolghi (engl.), Oleg Banaru (rusă) .- Chişinău : Litera, 1998.

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 4 noiembrie – 10 noiembrie 2011

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 4 noiembrie – 10 noiembrie 2011

 1. HOBSBAWM, ERIC. O istorie a secolului XX : Era extremelor. 1914-1991 / Eric Hobsbawm ; trad.din engl.de Liliana Ionescu. – Chişinău, 1994. – 624 p.
 2.  TROYAT, HENRI.  Petru cel Mare / Henri Troyat ; trad.de B.Prelipceanu . – Bucureşti, 1994. – 331 p.
 3. VIERU, GRIGORE. Acum  şi în veac.: Poeme, cântece, confesiuni / Grigore Vieru. –  Bucureşti, Chişinău, 2004. – 532 p.
 4. DRÂMBA, OVIDIU. Istoria teatrului universal / Ovidiu Drâmba. – Bucueşti, 2000. – 352 p.

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 21 octombrie – 27 octombrie 2011

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 21 octombrie – 27 octombrie 2011

 1. Ion şi Doina, Doina şi Ion / alc. Boris Parii. – Chişinău, s.a. – 182 p.
 2. Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea / Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. – 480 p.
 3. CAPCELEA, V. Filozofie / V. Capcelea. – Chişinău, 2002.
 4. HARTMAN, GEOFREY  H. Saving the Text. – Baltimore : The Johns Hopkins university Press, 1981. – 184 p.

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 14 octombrie – 20 octombrie 2011

Cele mai solicitate cărţi din colecţiile BNRM în perioada 14 octombrie – 20 octombrie 2011

 1. Psihologia vârstelor. – Bucureşti, 1995.
 2. HÂNCU, LIVIU. Pictură. – Chişinău, 2009. – 95 p.
 3. ADAM, STUART G. Journalism : The Democratic Craft. – New York, Oxford : Oxford University Press, 2006. – 393 p.
 4. CACIUC, ANATOL. Dimensiunea clipei. – Chişinău : Pontos, 2006. – 215 p.