• Pagini

  • Inaugurarea Centrului Pro-European de Servicii si Comunicare

  • Campanie anti-furt


  • Blog din Moldova

  • Blog Stats

    • 110.141 hits
  • Abonare la e-mail

  • http://webs.uvigo.es/jmv/images/index-slideshare-logo.gif
  • https://bnrm.files.wordpress.com/2010/06/youtube_logo.jpg
  • Flag Counter

Despre Inaugurarea Centrului Pro-European la BNRM

Despre Inaugurarea Centrului Pro-European la BNRM

Pe www.tv7.md şi www.flickr.com pot fi urmărite imagini video şi poze de la inaugurarea din 10 mai a Centrului Pro-European de Servicii şi Comunicare.

Inaugurarea Centrului Pro-European la BNRM

Inaugurarea Centrului Pro-European la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

În cadrul zilelor Europei în Moldova, pe data de 10 mai la Biblioteca Naţională va fi inaugurat Centrul Pro-European de Sevicii şi Comunicare. Evenimentul va avea loc începând cu ora 12.00.

Vezi ce servicii va presta Centrul Pro-European la adresa: www.bnrm.md

S-a lansat pagina web egov.md pentru promovarea iniţiativelor şi serviciilor de e-Guvernare în Moldova.

S-a lansat pagina web egov.md pentru promovarea iniţiativelor şi serviciilor de e-Guvernare în Moldova.

Pagina egov.md este lansată de către Centrul de Guvernare Electronică, creat de Guvernul Republicii Moldova şi prezintă proiectele şi serviciile  pe care Guvernul le va oferi pentru a extinde accesul cetăţenilor la serviciile publice digitalizate.

Sursa: www.itmoldova.com

Digitizarea – calea spre cunoaştere: proiecte şi parteneriate.

Digitizarea – calea spre cunoaştere: proiecte şi parteneriate.

Miercuri, 13 octombrie la Biblioteca Transilvania, a avut loc un „Duplex profesional: Digitizarea – calea spre cunoaştere: proiecte şi parteneriate.

La eveniment au participat oaspeţii noştri de la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga din Cluj – Napoca, România, d-na Sorina STANCA, director BJ „Octavian Goga, Cluj – Napoca, d-na Tatiana COSTIUC, dir.- adj. a aceleaşi biblioteci şi d-na Anca PERVAIN, şef-birou, BJ „Octavian Goga”.

D-na Sorina STANCA are o bună prezentare a proiectului şi problematicii digitizării fondului cultural, proiectul „EUROPEANA LOCAL” în România, prezentare care poate fi consultată pe site-ul: www.bjc.ro şi în cadrul Conferinţei „Digitizarea – o prioritate pentru instituţiile culturale în secolul 21?, ce a a vut loc în Cluj-Napoca la 16 iunie 2010.

Conform relatărilor dnei L.Pânzari, director adjunct B.P.Hasdeu, Biblioteca Municipală tinde spre crearea bibliotecii digitale. La moment ei se află la etapa de digitizare şi prelucrare. Principalele documente propuse spre digitizare conform „Politicii de digitizare” din anul 2009 sunt colecţiile Hasdeu, Eminescu, documente referitoare la Chişinău şi colecţia de drept.

Duplex-ul a urmat apoi cu o serie de prezentări utile şi necesare, ţin să mă opresc asupra comunicării dnei M. Harjevschi, prezentare din care am reţinut următoarele:

Colegii noştri de la Biblioteca Publică de Drept, vin cu rezultate cît de cît îmbucurătoare care în parteneriat de colaborare cu administraţia publică locală au reuşit să obţină un proiect (Mai 2010 – Mai 2011) în sumă de 24.645.00$, proiectul numindu-se „Chişinăul juridic online – acces deschis la documentele publice”. Proiectul are ca scop digitizarea „Monitorului de Chişinău”, supliment bilunar al ziarului public municipal „Capitala”. La moment a fost achiziţionat un laptop şi urmează să se procure şi un scaner. Recent a fost încheiată oferta de tendere pentru compania care se va ocupa de crearea unei baze de date, „Companie a cărui nume încă este prea devreme să o cunoaştem, după cum a menţionat directorul BPD.

Această companie va crea o bază de date pentru documentele digitizate expuse în PDF şi vor urma modelul bazei de date www.moldlex.md sau www.lex.justice.md

Acest Duplex profesional s-a încheiat cu discuţii utile şi necesare între cei care au experienţe de digitizare şi cei care vor să înceapă acest drum. Dar un fapt este de remarcat că „Proiectele de digitizare” se finalizează cu succes numai prin colaborarea între instituţii şi coordonarea eforturilor.

Vezi programul: Duplex Profesional

Diana L.

“A îmbătrâni frumos în societatea informaţională”

Agenda Digitală – Soluţii TIC pentru o mai mare autonomie a vîrstnicilor

“A îmbătrâni frumos în societatea informaţională” este un plan de acţiune din 2007 ce stă la baza participării Comisiei la Programul de asistenţă pentru autonomie la domiciliu.

A fost lansată o consultare de către un grup european la nivel înalt, special creat pentru a oferi consultanţă Comisiei Europene în ceea ce priveşte funcţionarea Programului comun AAL („Ambient Assisted Living” – Asistenţă pentru autonomie la domiciliu), în cadrul căreia cetăţenii, companiile şi cercetătorii sunt invitaţi să-şi împărtăşească ideile privind cele mai bune modalităţi de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru a oferi cetăţenilor europeni în vârstă mai multă autonomie şi, în termeni mai generali, pentru a stabili noi moduri de a pune serviciile TIC în slujba celor mai vulnerabili membri ai societăţii.

Potrivit unui comunicat al CE, ”consultarea publică este primul pas în direcţia îndeplinirii obiectivului stabilit în Agenda digitală de dublare, până în 2015, a numărului de persoane în vârstă care duc o viaţă autonomă (a se vedea IP/10/581).  Consultarea se va desfăşura până la data de 1 iulie 2010.

Obiectivul Programului comun de asistenţă pentru autonomie la domiciliu este să garanteze că utilizarea tehnologiilor TIC va permite o autonomie sporită şi o viaţă mai demnă pentru persoanele de vârsta a treia care sunt izolate din punct de vedere social, vulnerabile, suferă de afecţiuni cronice sau sunt purtătoare de handicap.

Printre exemplele de proiecte de cercetare privind asistenţa pentru autonomie la domiciliu se numără roboţii sociali pentru îngrijirea persoanelor în vârstă (eldercare social robots) care pot oferi asistenţă în realizarea unor activităţi zilnice, cum ar fi ridicarea de obiecte, gătitul sau declanşarea unei alarme în cazul în care o cameră video încorporată înregistrează căderea unei persoane.

Aceste aplicaţii ameliorează calitatea vieţii persoanelor vulnerabile şi a celor în vârstă, menţin costurile serviciilor de asistenţă medicală şi socială la un nivel scăzut şi deschid noi oportunităţi de piaţă pentru industria şi furnizorii de servicii din UE.

Pentru mai multe informaţii vezi sursa: http://www.juridice.ro

„Moldova e-Gov Summit 2010” – un exemplu de bună practică…

„Moldova e-Gov Summit 2010” – un exemplu de bună practică…

„În perioada 18-19 mai 2010, la Chişinău, se va desfăşura reuniunea de nivel înalt „Moldova e-Gov Summit 2010” cu genericul „Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţiile pentru o mai bună guvernare”. Scopul principal al reuniunii „Moldova e-Gov Summit 2010″ este schimbul de experienţă cu cele mai bune practici internaţionale privind implementarea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) în domeniile e-guvernării, e-educaţiei, e-sănătăţii, precum şi prezentarea proiectelor naţionale de prestare a serviciilor publice prin mijloace electronice (e-servicii), considerate în prezent ca cele mai actuale şi importante probleme pentru edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova.”

(citat de pe www.moldovaegovsummit.md)