• Pagini

  • Inaugurarea Centrului Pro-European de Servicii si Comunicare

  • Campanie anti-furt


  • Blog din Moldova

  • Blog Stats

    • 110.141 hits
  • Abonare la e-mail

  • http://webs.uvigo.es/jmv/images/index-slideshare-logo.gif
  • https://bnrm.files.wordpress.com/2010/06/youtube_logo.jpg
  • Flag Counter

O carte pentru tinerii mileniului trei

O carte pentru tinerii mileniului trei

Recent am finisat de lecturat o carte. De ce spun aceasta, deoarece, recunosc că mi-a luat ceva timp pînă să o citesc toată. Mică fiind, mi-aduc aminte cum  le savuram  în copilărie cîte 2 – 3 pe săptămînă. Nu că nu ar fi interesantă, ci, doar că mai greu le este tinerilor de astăzi să găsească timp pentru a ţine în mînă o carte.

Cartea „Sclavii mileniului trei”, reprezintă pe bună dreptate o adevărată provocare. Cu fiecare filă citită, noi faţete ale mileniului trei se deschid înaintea noastră.

Prin nota sa originală, Elizaveta Tănase, autoarea acestei cărţi discerne binele şi răul, urîtul şi sublimul, făcîndu-i pe eroii care sunt purtătorii credinţei şi ai adevărului să iasă învingători, să triumfe. Cartea transmite un mesaj cititorului, că numai prin raţiune şi răbdare, dragoste faţă de om şi voinţa de a trăi, încredere în ziua de mîine şi credinţa în D-zeu, te va duce pe drumul cel drept, pe drumul supravieţuirii şi al fericirii.

Toate acestea le veţi afla citind cartea „Sclavii mileniului trei”, care o recomand tuturor tinerilor şi nu numai.

Diana

O nouă carte de Boris Druţă

O nouă carte de Boris Druţă

La 23 februarie în incinta Bibliotecii Naţionale a avut loc lansarea cărţii lui Boris Druţă „ Sub steaua lui David cu Dumnezeu”. Volumul scoate în lumină tematica comunităţii evreeşti de pe teritoriul Moldovei, mai exact rolul şi aportul acesteea la promovarea culturii naţionale.

Subiectul a fost mai rar întîlnit în literatura autohtonă, dar este abordat cu multă responsabilitate de autor, care încearcă să readucă în memorie nişte file dureroase din istoria neamului.

Boris Druţă, prozator, publicist, dar şi avocat, este autorul mai multor romane: „Basarabia răstignită”, „Sarcofagul”, „Catacomba” ş.a. Creaţia sa a fost deseori calificată ca fiind una neobişnuită, scandaloasă chiar, şi nu se încaderază în tiparele prozei tradiţionale.

Aliona Mandea

Grigore Vieru – 75 de ani de la naştere!

Grigore Vieru – 75 de ani de la naştere!

La 14 februarie Grigore Vieru ar fi împlinit 75 de ani de la naştere. Mă întreb ce am putea face noi pentru a-i aduce un omagiu marelui poet. S-au întreprins multe acţiuni în această privinţă; a fost dezvelit un bust pe Aleea Clasicilor, s-a redenumit o stradă, sunt preconizate concerte, expoziţii, lansări de carte, etc. Dar, oricît de multe am face, n-ar fi de ajuns. Cel mai mare omagiu pentru un poet este să-i cunoaştem opera. Să nu ne limităm doar la poeziile învăţate în şcoală, ci să deschidem cu pioşenie cartea şi să studiem filă cu filă, pentru că Vieru a avut de spus un cuvînt pentru fiecare generaţie, începînd de la cei mici şi pînă la cei cu argint la tîmple.

Spre regret, actualmente se citesc mai mult bestselleruri internaţionale, mai mult sau mai puţin valoroase. Cititorii sunt în căutare de senzaţii tari şi mai puţin îşi apleacă urechea spre un vers plin de profunzime. Dar tocmai poezia este cea care poate înnobila spiritul.

Creaţia lui Gr. Vieru este, poate, creaţia cea mai profundă şi mai plină de sens. De aceea Vieru trebuie citit, cunoscut şi descoperit.

Aliona Mandea

Preşedinte CTB

„E fiica mea…”

„E fiica mea…”

Recent am citit o carte care m-a impresionat enorm şi pe care aş dori s-o recomand şi altora. Această naraţiune nu te lasă indiferent şi te face să o citeşti dintr-o răsuflare. Miniromanul este al doilea din ciclul “Destine”, în care autoarea Polina Boişteanu abordează actualitatea. Dacă vrei să afli mai mult despre soarta unei tinere ce a fost despărţită de propria fiică vei găsi în cartea “E fiica mea…”

Autoarea abordează cu un simţ realist o serie de situaţii dramatice care au marcat destinul unei mame.  Moravuri, corupţie, laşitate şi trădare – toate sunt descrise şi condamnate fără ocolişuri de autoarea prozei. Găseşte-o şi citeşte-o.

Boişteanu, Polina. E fiica mea / Polina Boişteanu .- Chişinău: Ed. “Grafema Libris”, 2009 .- 216 p.

Natalia Brigai

Cel mai vechi blog din lume

Cel mai vechi blog din lume

Săpăturile arheologice care se efectuează de demult şi periodic în arealul Piramidelor egiptene au oferit şi oferă mereu  date interesante şi despre biblioteci si bibliotecari. Arheologul francez de Rouger, de exemplu, ni l-a dezgropat din uitare pe primul cunoscut până acum bibliotecar din lume,numele căruia este Şepsecafankh. El era un demnitar din timpul celei de a patra dinastii de faraoni,  iar inscripţia de pe mormânt ne spune că avea funcţia de şef al “casei cu scrieri”. După calculele bibliologului neamţ F. Milkau, bibliotecarul venise pe lume cam prin anul 2894 înainte de Hristos, deci în anul curent se împlinesc 4900 ani de la naşterea lui.

Relativ recent, un alt mare arheolog,  Sh.Liman, a descoperit mormântul unui demnitar din peroada celei de a şaptea dinastii de faraoni, născut înainte de anul 2151 î.e.n. Lucrurile gasite în cavoul său fac dovada că era bibliotecar. Insă senzaţia cea mare a produs-o un clit de tăbliţe de lut scrise într-un stil cu totul deosebit de tăbliţele descoperite pană acum de arheologi. Deşi încep, ca şi tăbliţele de până acum, cu notarea unei date calendaristice, în continuare in locul obişnuitelor liste de animale, tabele de evidenţă a sacilor cu grâu, calendare ale muncilor câmpului,  slăviri ale zeilor etc.,  sunt înscrise texte de un cu totul alt fel de conţinut semantic. De exemplu:  „O foarte interesantă descriere a Nilului, iată in acest loc (sunt indicate numerele tabliţelor, sau papirusurilor ) am avut o mare plăcere”, sau: ”Aici (se arată numerele) se dă o analiza detaliată a construirii ultimei piramide. Cu multe nu sunt de acord, dar merită să fie citit”, sau: ”Aici e nostim, e ridicol (se arată numerele). Am dat de acest loc aseară”.  Numărul tăbliţelor de acest fel este remarcabil,  scrie profesorul Liman. Ele sunt dispuse în ordine, zi cu zi. Fiecare din ele este dotată cu o găurică,  ceea ce înseamnă că erau atârnate undeva. Citește în continuare

Codul invers a lui Mihai Eminescu

Codul invers a lui Mihai Eminescu

S-au scris numeroase studii dedicate vieţii şi activităţii celui care a rămas a fi poetul – nepereche al literaturii române. Părea că nimic nu ne mai poate surprinde şi toate faptele ne sunt arhicunoscute. Dar iată că la 160 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu apare un studiu care vine să răstoarne pe neaşteptate nişte mituri vehiculate zeci de ani. Un neîntrecut cercetător şi unul dintre cei mai mari eminescologi, Constantin Barbu, în urama unei munci titanice de peste 30 de ani, reuşeşte să adune o serie de documente care infirmă multe din faptele descrise în diverse monografii considerate fundamentale.

Recent la Centrul Academic Internaţional “Mihai Eminescu” au fost lansate cîteva volume din seria “Codul invers”, subîntitulate ”Istorii adevărate dedicate vieţii şi morţii marelui Eminescu”. Ediţiile cuprind documente autentice, prezentate sub formă faximilată, însoţite de comentarii. Toate acestea vin să aducă o lumină nouă asupra relaţiilor lui Eminescu cu Titu Maiorescu şi cu alţi scriitori de la “Junumea”. Tot aici aflăm şe despre circumstanţele reale ale morţii poetului, care sunt cu totul diferite de cele pe care le cunoaştem. Citește în continuare

Expoziţie dedicată marelui poet Mihai Eminescu

Expoziţie dedicată marelui poet Mihai Eminescu

La 14 ianuarie în holul Bibliotecii Naţionale a fost vernisată expozitia consacrată împlinirii a 160 ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu. Omagiu marelui poet au adus Directorul bibliotecii dl. Alexe Rău, cercetătorul Pavel Balmuş, scriitorul Nicolae Rusu, Ana Bantoş ş.a

Tinerii bibliotecari, printre care:  Aliona Mandea, Tatiana Gheiceanu, au participat cu un recital de poezie din creaţia eminesciană.

Expoziţia cuprinde selecţiuni din opera lui Eminescu, atît cea poetică cît şi publicistică.  Putem găsi aici monografii ale marelui eminescolog  Mihai Cimpoi şi alte studii reprezentative dedicate geniului poeziei româneşti.

Natalia Brigai

Premiul Nobel pentru literatură

Premiul Nobel pentru literatură

Joi, 10 decembrie, la Berlin a fost înmînat Premiul Nobel pentru literatură, care, în acest an, i-a revenit scriitoarei germane de origine română, Herţa Muller. Acest eveniment a dat naştere multor discuţii contradictorii. Mulţi nu au fost de acord cu decizia juriului, dar pînă la urmă cred că s-a conştientizat că regimul comunist a lăsat o amprentă adîncă asupra destinelor multor oameni, care au suferit enorm de pe urma acestui flagel. Anume aceasta este tematica prozelor şi romanelor incitante publicate de Herţa Muller. Ultimul său roman „Leaganul respiratiei”, care are ca subiect soarta deţinuţilor din Gulag-ul sovietic, a impresionat prin forţa de dezvăluire a crudei realităţi.

La întrebarea ce înseamnă pentru un scriitor cuvîntul patrie, Herţa Muller a dat un răspuns surprinzător: „Patrie este ceea ce nu poţi suporta cînd eşti acolo şi ceea fără de care nu poţi trăi atunci cînd o părăseşti”. O definiţie originală pe care poate să o dea un scriitor, dar mai ales unul care a fost forţat să-şi părăsească ţara. Desigur că acest răspuns a fost influienţat de represiile din partea securităţii pe care le-a avut de suferit scriitoarea.

Este regretabil că asemenea evenimente au servit ca subiect pentru creaţii literare, dar este o bucurie şi o mîndrie pentru noi că o scriitoare de origine română s-a învrednicit de Premiul Nobel în domeniul literaturii.

Aliona Mandea

Preşedinte CTB

PRIN GREUTĂŢI SPRE STELE

PRIN  GREUTĂŢI  SPRE  STELE

Salonul de artă al Bibliotecii Naţionale găzduieşte o atractivă Expoziţie de pictură în ulei, cca 59 peisaje şi naturi statice de mici dimensiuni, realizate de elevii clasei a IX-a al Liceului Republican de Arte Plastice ”Igor Vieru” din Chişinău, îndrumaţi şi instruiţi de către tânărul profesor Eugen Ceban, masterat la Academia Muzică, Teatru şi Arte Plastice, cititor permanent al bibliotecii.

Aceşti copii talentaţi se numesc: D. Cauia, F. Cebotari, A. Cojocaru, E. Fochin, C. Gingureanu, G. Hemei, D. Leahu, V. Moruz, V. Nojac, O. Oprea, C. Ţurcan, V. Vlad. Simpli curioşi, ei au expus pentru prima dată publicului larg impresionante studii din natură şi câteva portrete psihologice, fiind moştenitori ai unei arte realiste. Privitorii din sala de lectură participă vizual la un aspect trecător şi variat al naturii schimbătoare. Sper că viitorii artişti plastici, plini de har şi sârguinţă nu se vor opri din căutările lor şi vor modifica cele învăţate în şcoală până la apariţia unor noi curente picturale inexistente până la ei încă. Succese şi noi realizări!

Diana Şvitchi

Întîmplare adevărată

Întîmplare adevărată

M-a frapat un caz care s-a întîmplat într-o localitate de prin părţile Căuşenilor. Autorităţile au închis biblioteca din sat, considerînd, probabil, că nu mai este nevoie de cărţi, să le poată găsi.

Nu înţeleg de ce autorităţile nu conştientizează că societatea, în care se închid bibliotecile, nu are viitor. Oare nu s-au putut găsi soluţii pentru a continua întreţinerea localului bibliotecii? Salariul unui bibliotecar nu este atit de mare, ca sa provoace mari cheltuieli, iar de încălzire termică în timpul iernii, nici nu mai vorbesc. Majoritatea bibliotecilor din localităţile rurale demult au uitat de acest lux.

Atita timp cit guvernantii vor neglija acest domeniu, statutul social al bibliotecarului v-a ramine la nivelul pe care-l cunoastem. Chiar daca suntem in era internetului şi a tehnologiilor informationale, fara biblioteca nu-mi inchipui cum am putea exista. Mi-amintesc cu nostalgie de cenaclurile literare, de concursurile tematice organizate in biblioteca, toate acestea ne-au cultivat pasiunea pentru lectura, curiozitatea, setea de cunoastere. Tinerii de astazi nu se prea înghesuie prin biblioteci. Ba mai mult chiar, am auzit si fraza: „Da ce sunt prost să citesc”. Asta chiar mi se pare culmea prostiei. Cu asemenea slogan , nustiu unde vom ajunge.

Consider că cei de la guvernare ar trebui să elaboreze un set de măsuri şi strategii de promovare a imaginii bibliotecii şi a bibliotecarului.

În majoritatea bibliotecilor, baza tehnico-materială nu a fost renovată de un amar de vreme. Şi aceasta în condiţiile în care utilizatorii sunt tot mai exigenţi, sunt în căutarea unor tehnologii tot mai performante. Şi încă ne mai mirăm că prin biblioteci bate vîntul şi sălile sunt goale. Atîta timp cît bibliotecile vor mai depozita mobilier şi instrumentar învechit din punct de vedere moral şi fizic, nu vor avea nici o şansă de a răspunde aşteptărilor înaintate cu insistenţă de utilizatori.

Aliona Mandea

Preşedintele CTB