• Pagini

 • Inaugurarea Centrului Pro-European de Servicii si Comunicare

 • Campanie anti-furt


 • Blog din Moldova

 • Blog Stats

  • 110.141 hits
 • Abonare la e-mail

 • http://webs.uvigo.es/jmv/images/index-slideshare-logo.gif
 • https://bnrm.files.wordpress.com/2010/06/youtube_logo.jpg
 • Flag Counter

PROIECTUL ACADEMIA IDEILOR II

PROIECTUL ACADEMIA IDEILOR II

îşi propune drept scop să aducă o valoare adaugată la dezvoltarea unei noi generaţii de tineri, cu viziuni progresiste, ce ar putea contribui la îmbunătăţirea climatului socio-economic în Republica Moldova.

SUNTEM ÎN CĂUTARE DE 30 DE TINERI CARE:

 • Au vîrsta cuprinsă între 18 – 26 de ani,
 • Sunt activi,
 • Doresc să-și dezvolte propriile abilități antreprenoriale și economice,
 • Demonstrează interes față de Academia Ideilor și consideră că au idei ce merită a fi realizate,
 • Au o viziune privind dezvoltarea generală a ţării şi îmbunătăţirea climatului socio-economic din Republica Moldova,
 • Au bune abilităţi de: organizare, aptitudine de învățare, comunicare, lucru în echipă și capacitate de luare a deciziilor,
 • Vor avea timp și dorință să frecvențeze ședințele din cadrul modulelor, timp de 9 luni.
Mia multe detalii vezi pe :www.dezvoltare.md

Elixirul tinereţii

Elixirul tinereţii

Este bine cunoscut faptul că publicaţiile foarte vechi au nevoie de o îngrijire specială, de o temperatură adecvată şi un mediu favorabil. Altfel, riscăm să pierdem pentru totdeauna nişte manuscrise destul de valoroase. Puţine biblioteci îsi pot permite să asigure parametri necesari. Iată că specialiştii de la biblioteca din Sankt-Peterburg au găsit o metodă inedită de a prelungi considerabil viaţa cărţilor: mai întîi ele sunt date la congelator pentru 24 de ore şi sunt ţinute la o temperatură de minus 25 grade Celsius, apoi sunt cufundate în gaz lichefiat, pentru a îndepărta aciditatea. În acest mod se asigură o durată mai lungă a vieţii cărţilor şi se împiedică procesul lor de distrugere.

Nu ştiu cît de acceptabilă este pentru noi această metodă, luînd în consideraţie cheltuielile, ar fi una foarte costisitoare, cu toate că ar păstra paginile care riscă să se prefacă în pulbere.

Ar fi bine să ne putem piermite măcar procurarea unor mape sau containere speciale pentru a păstra în condiţii mai favorabile ediţiile vechi şi valoroase.

Natalia Brigai

„Conservabilul” de astăzi va constitui patrimoniul de mîine

„Conservabilul” de astăzi va constitui patrimoniul de mîine

Pe data de 9 decembrie 2009 în cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a avut loc seminarul „Prezervarea şi Conservarea documentelor de patrimoniu” destinat salvgardării patrimoniului naţional documentar conform acţiunilor prevăzute de Programul „Memoria Moldovei”.Formator, coordonator şi organizator al seminarului fiind d-na Valentina Granaci, şef Centru Naţional de Conservare şi Restaurare a Documentelor a Bibliotecii Naţionale.

La seminar au participat 14 reprezentanţi ai diferitor biblioteci şi instituţii de profil,  printre care: Biblioteca Centrală a Academiei de Ştiinţe, Biblioteca de Medicină „Nicolae Testimiţeanu”, Muzeul Naţional de Arte Platice, Muzeul Naţional de Istorie, Arhiva Naţională, Camera Naţională a Cărţii, etc.

Seminarul a fost deschis prin comunicarea D-nei V.Granaci „Prezervarea şi Conservarea documentelor de patrimoniu”,  specificînd că prezervarea ca parte integrantă a politicii manageriale a oricărei instituţii-are ca obiect conservarea, punînd accent pe formarea  personalului (a restauratorilor) cît şi educarea utilizatorilor pentru păstrarea documentului. D-na V. Granaci, gazda seminarului, se asigură ca de fiece dată, la prezentarea evenimentului să vină cu noi experienţe şi realizări pentru participanţi.

În cadrul seminarului au fost puse în discuţie problemele de conservare a cărţilor şi altor  documente de patrimoniu din aceste instituţii, crearea şi menţinerea condiţiilor optime de conservare din toate punctele de vedere: transport, manevrare, depozitare, microclimat adecvat,  utilizare a documentelor, planuri pentru situaţii de urgenţă etc.

Problema prezervării şi a conservării este şi va fi încă, una destul de complexă,  principalele orientări ale conservării pentru începutul celui de-al treilea mileniu sunt puse pe digitizarea documentelor de patrimoniu care poate fi considerată în  prezent ca o unică soluţie la  problemele de conservare, permiţînd îmbunătăţirea în mod indirect a conservării acestor documente, limitând expunerea suporturilor originale către utilizatori.

Diana L.

MODERNIZAREA SCHIMBULUI INTERNAŢIONAL

MODERNIZAREA SCHIMBULUI  INTERNAŢIONAL( SI) ÎN CADRUL

DEZVOLTĂRII COLECŢIILOR. TENDINŢE ŞI SCHIMBĂRI

Biblioteca modernă al sec. XXI-lea este un spaţiu polarizat, comunicaţional şi informaţional, cu rol educaţional şi civilizator, un loc de socializare.

Sloganul bibliotecii moderne este oricînd, oriunde şi în formatul pe care îl doreşti. Acest slogan cere o reţea socială cu instrumente şi practici care facilitează interelaţia cu utilizatorul, impune implicarea utilizatorului, solicită creativitatea lui. Într-o lume unde informaţia devine rapid virtuală, SI trebuie să folosească avantajele oferite. Problema Schimbului Internaţional este să-şi definească clar locul relevant în infosferă, locul serviciilor şi colecţiilor fizice şi virtuale.

Pentru a fi gata de schimbările de viitor Schimbul Internaţional, ca sursă de completare, trebuie:

■ să-şi analizeze perspectivele, pentru a răspunde cerinţelor societăţii.

■ să înnoiească şi reorganizeze fondul (formarea unui prospect de publicaţii a fondului SI pe site-ul BNRM cu adnotaţii, în asemenea cataloage va fi posibil nu numai să citeşti adnotaţii, dar să o vezi şi să o auzi).

■ să treacă în revistă cele mai importante publicaţii (această componentă a SI are menirea să actualizeze sistemul de dezvoltare a fondului SI, aici se vor afla toate listele de ofertă a partenerilor, cele mai căutate cărţi, articole de top).

■ să se direcţioneze spre publicaţii electronice. Constituirea bazelor de date proprii. Stabilirea contactelor on-line (schimbul Internaţional necesită constituirea unor baze de date proprii  care să poată fi accesateă de către comunitatea on-line şi care se va afla în schimbare pemanentă, în dependenţă de fluctuaţia informaţiei.

■ să acorde o mai mare atenţie asupra dreptului de autor în mediul electronic

Bibliotecarul bibliotecii moderne devine inginerul cunoaşterii. El va trebuie să răspundă tuturor cerinţelor utilizatorilor. Cunoaşterea acelui spaţiu legal dintre autori/edituri şi biblioteci, ca furnizori de informaţie,va permite bibliotecarului sa acceseze informaţia mai uşor.

Astfel SI devine un sistem deschis, supus transformărilor cu o structură orientată spre un scop bine definit, pentru a cărui realizare aplică strategii cît mai adecvate.

SILVIA GRIŢCO

specialist principal SI


Bine aţi venit!

Bine aţi venit!

Clubului Tinerilor Bibliotecari: experienţe şi orientări

CTB
http://s994.photobucket.com/albums/af63/dianna866/?action=view&current=CTB.jpg

Clubul Tinerilor Bibliotecari  a început să activeze în ianuarie 2003 în cadrul Bibliotecii Naţionale. Clubul a fost creat în scopul de a soluţiona o serie de probleme ce stau în faţa tinerilor bibliotecari şi anume:

–         ameliorarea procesului de integrare în colectiv

–         asigurarea legăturii tinerilor cu generaţia mai în vîrstă

–         posibilitatea dialogului cu specialişti din diferite generaţii

–         susţinerea tinerilor iniţiatori

–         acordarea ajutorului în efectuarea studiilor

–         perfecţionarea măiestriei profesionale, precum şi încadrarea tinerilor în activitatea ştiinţifică, stimularea lor în vederea publicării articolelor, comunicărilor în domeniu. Citește în continuare