Simpozionul Științific Internațional „Valori bibliofile – 2015” EDIȚIA A XXIV-A 15 – 16 iunie

Simpozionul Științific Internațional „Valori bibliofile – 2015” EDIȚIA A XXIV-A, 15 – 16 iunie

La 16 Iunie 2015 Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează Simpozionul Științific Internațional ”Valori bibliofile”, ediția XXIV.
Acest simpozion este organizat anual de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Societatea Științifică de Bibliofilie și Ex-libris ”Paul Mihail” din Moldova, în cadrul căruia se discută despre viziunile, inițiativele și realizările profesionale științifice în domeniul bibliologiei, codicologiei, paleografiei și ale disciplinelor adiacente.
Obiectivul primordial al Simpozionului este de a evalua starea de lucruri în ceea ce privește conservarea, prezervarea, salvgardarea și valorificarea moștenirii culturale scrise, păstrate în colecțiile instituțiilor statale (biblioteci, muzee, arhive) din țară și de peste hotare, cît și din colecțiile personale, și examinarea posibilităților de impulsionare, cooperare și integrare a eforturilor instituțiilor publice deținătoare de fonduri documentare în cadrul Programului Național ”Memoria Moldovei” și a Bibliotecii Naționale Digitale.
Anul acesta tema Simpozionului este axată pe patrimoniul documentar moldovenesc depozitat în bibliotecile și instituțiile muzeale și arhivistice de peste hotare. Vezi programul pe http://bnrm.md/docs/Zilele%20Al%20Em.pdf

alecsandri_2015

Reclame

Expoziţiea de caricaturi „Problemele societăţii dezbinate reflectate prin caricatură”

Problemele societăţii dezbinate reflectate prin caricatură

invitatie

Expoziţiea de caricaturi corganizată de Ambasada Germană la Chişinău.cu genericul: „Problemele societăţii dezbinate reflectate prin caricatură”, se desfăsoară la etajul 3 a BNRM pina la 10 iulie 2015. Caricaturile sînt rezultatul unui atelier de creaţie, realizat cu participarea studenţilor Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Scopul este de a prezenta modul de viaţă al oamenilor într-o societate în care se vorbesc mai multe limbi, dialogul dintre membrii societăţii, colaborarea dintre ei, dar şi faptul că diversitatea lingvistică din Republica Moldova reprezintă un avantaj şi o bogăţie.

New Image2 New Image1