Imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în relaţiile cu publicul

Imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în relaţiile cu publicul

Procesul de implementare a noilor tehnologii informaţionale a pus biblioteca în situaţia de a căuta noi modalităţi de păstrare a rolului său în colectivitate. Automatizarea multor procese în bibliotecă revoluţionează concepţia despre funcţionarea şi funcţiile acesteia. Insă nu doar accesul la Internet şi deţinerea colecţiilor la zi poate reîntregi imaginea unei biblioteci.

In primul rând este determinantă impresia ce o lasă asupra utilizatorului personalul, „”care trebuie să întrunească nu numai calităţi ce ţin de competenţa profesională, dar şi atitudine binevoitoare, comportament adecvat unei comunicări eficiente. Trebuie să conştientizăm faptul că opţiunea pentru o bibliotecă e determinată, nu în ultimul rând, de amabilitatea şi profesionalismul specialiştilor, de receptivitatea faţă de necesităţile utilizatorilor. In multe cazuri condiţiile inadecvate din, bibliotecă pot fi compensate de angajaţi politicoşi şi binevoitori, şi invers: o instituţie dotată cu utilaj modern ar putea pierde din imagine din cauza personalului brutal şi nerăbdător.

Salariaţii bibliotecii trebuie să fie accesibili, sincer interesaţi de doleanţele cititorilor, ceea ce ar permite ca aceştia la rândul lor să se simtă bineveniţi. Un compartiment grijuliu şi plin de atenţie faţă de solicitanţi ar putea eclipsa unele lacune din colecţii. Cu mult tact pot fi propuse alte titluri în cazul în care publicaţia solicitată lipseşte. Nu trebuie să ne jenăm să oferim asistenţă cititorului în situaţii când ei se simt derutaţi. Deseori ar putea să fie frustraţi de avalanşa de informaţie, neputînd să determine care este cea mai potrivită sursă pentru cererea lor. Este de datoria angajaţilor bibliotecii să le ofere consultaţii în acest domeniu. O altă problemă care apare în relaţiile cu publicul este neprofesionalismul. Persoanele care intră în contact cu cititorii trebuie pregătite corespunzător şi trebuie să aibă abilitatea de a rezolva problemele apărute, de a luă decizii ce ţin de preocupările sale, de a face recomandări în privinţa resurselor şi serviciilor. Personalul trebuie familiarizat cu noile echipamente şi regulamente pentru a putea răspunde tuturor solicitărilor. De asemenea este foarte important să dăm indicaţii corecte şi complete când ne referim la alte instrumente de căutare. Utilizatorii se descurajează când sunt purtaţi prin birouri şi li se pun numeroase întrebări. De aceea în relaţiile cu publicul extrem de necesare sunt abilităţile de comunicare. Capacitatea de a oferi informaţii exacte şi veridice, facilitează enorm orientarea în colecţiile bibliotecii. Crearea imaginii unei instituţii depinde în mare măsură de etica profesională şi cultura comunicării. Aceasta presupune, în primul rând, capacitatea de a înţelege şi aprecia psihologia oamenilor, de a reacţiona adecvat la starea fiecăruia, de a găsi modalitatea de conversare specifică fiecărui individ în parte. Pentru a comunica la nivel profesionist şi pentru a-şi îndeplini obligaţiunile sale în relaţiile cu publicul un bibliotecar trebuie să dea dovadă nu numai de tact şi amabilitate, dar şi de multă răbdare, indulgenţă şi sensibilitate.

Trebuie respectată demnitatea fiecărui individ oricât de naive ni s-ar părea aspiraţiile acestuia. E important să nu uităm adevărata noastră misiune — datoria de a servi la nivel cititorul şi că anume el trebuie să se bucure de atenţie. Utilizatorii sunt partenerii noştri în situaţia în care ei au libertatea de a alege, de aceea noi suntem obligaţi de a fi tot mai interesanţi pentru a fi aleşi. In acest context nu trebuie să neglijăm faptul că timpul cititorului trebuie folosit judicios, tonul conversaţiei să fie calm şi relaxat, să păstrăm confidenţialitatea solicitărilor în caz de necesitate. Respectând aceste criterii putem fi siguri că vom câştiga încrederea şi simpatia publicului.

Orice cititor, oricât de agresiv ar fi, poate fi cucerit cu un zâmbet binevoitor şi un salut prietenesc. Este important să deţinem abilitatea de a asculta cu atenţie doleanţele cititorului, fără a-1 întrerupe, respectându-i opiniile şi manifestând dorinţa de a-i acorda ajutor. Studiind personalitatea interlocutorului, bibliotecarul poate defini care este calea optimă de abordare a individului, ce depinde, fără îndoială, de vârsta, genul şi nivelul intelectual al acestuia.

In procesul de comunicare, destul de complicat şi variat, o pondere aparte o deţine aspectul neverbal. Aici sunt incluse gesturile, mimica ţinuta, care sunt un emiţător elocvent de idei, gânduri şi simţuri. Anume aceste nuanţe, toate împreună creează imaginea bibliotecarului şi influenta sa asupra celor din jur.

In acest context ar putea fi amintite rezultatele sondajului de opinie efectuat printre utilizatori, sondaj ce vizează exclusiv deontologia profesională.

Aşadar 81% din cei intervievaţi au calificat satisfăcătoare amabilitatea salariaţilor şi 19 % – nesatisfăcătoare. Aproximativ aceleaşi cifre le-am obţinut în cadrul Clubului Tinerilor Bibliotecari, aici raportul fiind de 90% faţa de 10 %. Este evident că la acest, capitol mai există obiective nerealizate. In vederea ameliorării situaţiei, membrii Clubului au elaborat o serie de măsuri urgente de îmbunătăţire a servirii cititorilor. Aici este inclus, bineînţeles, şi principiul ce vizează aspectul etic al activităţii bibliotecarilor.

Nu trebuie să uităm că totul începe de la etica profesională, de la un personal entuziast.  Anume de angajaţi depinde atmosfera de lucru şi eficienţa activităţii. Toţi suntem apreciaţi şi evaluaţi pentru calităţile noastre umane. De bunăvoinţa noastră depinde imaginea pe care şi-o creează oamenii despre noi şi instituţia în care activăm, iar cultura acestei instituţii e definită de atitudinea noastră faţă de muncă şi statutul profesional.

Aliona Mandea

Preşedinte CTB

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: